Klan má stabilný hodnostný systém. Sú ním hodnotený ako hráči tak aj ich jednotlivé postavy. Tu si môžte pozrieť variantu upravenú pre potreby klanovej Gildy vo svete Dark Paradise.

Adept

Túto výložku dostane každá postava, ktorá prejaví záujem o členstvo a postavy ktoré ešte nesplnili úlohy zadané radou, a tiež priatelia gildy (pre lepšiu predstavu, túto hodnosť majú žiadatelia, adepti a priatelia gildy). Dávajú na nich pozor Adept Master prípadne Starší Členovia. Takáto postava sa môže pripojiť k rôznym akciám gildy, sledovať je činnosť a bližšie spolupracovať s gildou v boji.

Člen

Akonáhle sa postava adepta splní quest zadaný radou pod dohladom adeptmastera a ostatný členovia ju odlhlasujú dostane hviezdičku navyše. Takáto postava sa môže pridať ku gildovej skupine podľa svojej vôle.

Starší člen

Pokial člen preukáže dostatok herných schopností a počas výprav nerobí zbytočné chyby je mu udelený tento status.. Každý Starší člen dáva pozor na nováčikov a pomáha im. Od klasického prevliekania cez questy až po ochraňovanie pred PK. Počínaje touto hodnosťou môže člen vykonávať funkciu adeptmastera a má právomoc zvolávať výpravy - čo mu môže pomôcť v dalšej dôstojníckej kariére. Aby mohol túto hodnosť dosianuť merchant musí preukázať majstrovstvo v jednom druhu obchodnej činnosti.

Poručík

Prvá dôstojnická hodnosť. Menujú ich vyšší dôstojníci, pod jedným kapitánom môžu byť maximálne dvaja. K ich povinnostiam - zostavujú útočné tímy z členov gildy. Získať sa dá ak starší člen zvolá dobre vyváženú a úspešnú výpravu. Na túto aj všetky ostatné dôstojnícke hodnosti musí Merchant preukázať schopnosť organizovať výpravy po materiálnej stránke.

Kapitán

V bojovej skupine je najvyšším velitelom. Aby sa ním postava stala musí prejsť minimálne 5 rôznych dungeonov do konca. Musí dávať pozor na svojich podriadených, či zostavujú tímy logicky a tiež vedie výpravy.

Major

Je prvá hodnosť vyšších velitelov. Udeluje sa naozaj zaslúženým členom, ktorým už členstvo v skupine neprináša nijaké nové znalosti, a ich bojové a organizačné schopnosti sú vyvážené. Túto hodnosť dostane len bývalý dôstojník gildy (kapitán, poručík). Očakáva sa od nich že budú plniť funkcie ako Slayer, Avenger i Merchant. Inak môže prevziať velenie nad výpravou a deľbou lootu.

Lord -Lady

Lord má právo členstva v Najvyššej gildovej rade* ktorá rozhoduje o prijímaní adeptov a členov. Tiež hodnotí rôzne akcie a členov gildy. Má právomoc zastupovať gildu v diplomatických otázkach. V rámci herného sveta je to najvyššia herná hodnosť.

Highlord - Milady

Nie je to ani tak herná hodnosť, udeluje sa skôr hráčovi ako postave. V praxi to znamená nutnosť dohliadať na fungovanie Klanu v hre a podporovať ho, dohlad nad dodržovaním pravidiel klanu, správu webu a zabezpečovanie úprav gildových pravidiel v dôsledku niektorých udalostí. Týto ľudia tiež majú povinnosť zaistiť fungovanie klanu v prípade zániku herného sveta, alebo pri opustení hernej platformy.

*Poznámka: Najvyššia rada zatial nebola zostavená, respektíve členovia ktorý ju mali tvoriť opustili gildu a zatial neboli vymenovaný ludia do novej. Jej funkciu v týchto prípadoch nahrádzajú štyria členovia s najvyššou hodnosťou.

Duke

Je vodcom celého klanu. Volá sa Krumm a momentálne je na hernom odpočinku. Už v časoch Diabla I založil klan a riadil ho, takže treba povedať že momentálne mu treba len popriať skvelý austrálsky dôchodok. Z pozície hlavy klanu ho však nevykopnem, pravdu povediac zľahla sa po ňom zem.

Okrem predpokladov pre hodnosti je ešte zopár pravidiel:

1. Hráč nesmie povýšiť svoju postavu.
2. Hráč nesmie povýšiť postavu svojho priameho nadriadeného.
3. Povýšenia schvaľuje Najvyššia rada, ak sa prvé dve pravidlá neuplatnia.
4. Preskakovanie hodnosti nie je možné okrem povýšenia Poručík - Major, inak len v krajnom prípade.
5. Pokiaľ postava svojím konaním neúmyselne spôsobí smrť postavy, alebo znemožní splnenie questu je možná degradácia

 

Gildové tituly

Niektoré z gild vo svete Dark Paradise zadávajú svojim členom povinné tituly. V našej gilde je jediný titul povinný a to je titul Adepta. Akonáhle dosiahne hráč statusu člen má právo meniť svoj titul, s jednou drobnosťou - pred titulom samotným bude v zátvorke uvedená značka jeho gildovej hodnosti, približne ako sú vojenské výložky. Systém týchto značiek je identický so systémom uvedeným tu a v sekcii "Členovia", podla nasledovného klúča.

= # = + = *

Ak má teda niekto hodnosť "Starší člen" tak v jeho titule bude vložená značka (# # #), ak je niekto "Kapitán" jeho značka bude (+ +).


Vysvetlivky k ostaným ikonám:

Členské Výložky

Žiadateľ

Táto ikona reprezentuje post žiadateľa v klane. Ak sa do klanu prihlási postava, automaticky je pridelená k slayerom, ale dostane túto začiatočnícku výložku.

Slayer

Túto výložku dostane každá postava ktorá sa pridá k rovnomennej gilde a spĺňa požiadavky na skilly (75) a hodnosť (Člen). Ich hlavnou Úlohou je likvidovať démonov.

Avenger

Príslušník bojovej skupiny avengerov. Likvidujú nepriateľkých PVP hráčov a tiež agresívnych PK, ktorý nemajú nič iné na práci.

Merchant

Nie každý môže byť bojovníkom, nie každý ním byť chce. Niektori ale chcú pomôcť inou formou. Merchanti zásobujú ostatných členov gildy rôznymi surovinami a tovarmi. Skrze to ale môžu tiež v gilde postúpiť.

Slobodný Slayer

Každý slayer alebo avenger ktorý dosiahol dôstojníckej hodnosti Major má právo opustit svoju bojovú skupinu a bojovať s netvormi na vlastnú päsť. Keď tak však učiní vezme na seba bremeno všetkých podgild klanu. Stane sa slayerom i avengerom. Ak dosiahne hodnosti Lord získava právo založenia vlastnej bojovej skupiny. (Nepatria sem členovia rady).Výložky iných a nečlenských postáv

- Priateľ Klanu


Rating nepriateľského alebo PK hráča, ktorí nemajú klanovú hodnosť. Najnižší je jedna Chipped Skull, najvyšší 3 Perfect skull. Ak teda nejaká postava dosiahne 3 PSkulls cena za jej hlavu bude fakt stáť za to.