Klan Slayercult vznikol v barbarskom kráľovstve vo svete známom ako Sanktuárium. História klanu ale nie je v tejto chvíli tak podstatná, podstatnejšia je skôr naša prítomnosť tu a jej dôvody. Náš klan bojoval proti démonom a bytostiam temnoty. Časom sme ale zistili že démoni pred nami unikajú do magických brán. Našli sme jednu takú, ešte neaktivovanú a náhodou sa nám podarilo zistiť kde sú schované kľúče od nej.

Keď spolubojovníci priniesli posledný krištáľ potrebný k plnej aktivácii magického portálu potešil som sa. Démoni tak konečne prišli o tú najmocnejšiu zbraň ktorou terorizovali celé okolie. Rozložil som všetky magické kľúče tak ako mali byť a začal som sa sústrediť. Ako sa neskór ukázalo portál ako taký bol napojený magickou cestou na Čarodejné Sanktuárium ktoré vytvorili vizjerejský mágovia v Lut-Gholeine.

Keď som odomkol portál vošiel som dnu. Tam ma čakalo nesmierne prekvapenie. Veľký mág Horazon osobne. Bol prekvapený že ma vidí, myslel si že tento úkryt nikto neodhalí. "Chceš ma zabiť?", spýtal sa. "Nie",odpovedal som. Po tisícročí ktoré strávil v tomto úkryte bol nesmierne zhovorčivý. Povedal mi že Arcane Sanctuary v Lut-Gholeine bol len krycí manéver a mal ho ochrániť pred démonmi a ako sa neskôr ukázalo veľmi účinný manéver. Skutočné Sanktuárium nebola len podivná dimenzia ale fungovala ako hraničná zóna medzi ostatnými dimenziami, ktoré existujú. Tvrdil že napriek večnosti ktorá tu panuje nemal možnosť preskúmať celú túto dimenziu a že pozná len málo z nej. Vedel však to čo ja, že na jej konci je priechod do iného sveta.

Keď som sa mu zveril so svojím zámerom prejsť do inej dimenzie trochu znervóznel. Povedal toľko že kvôli rovnováhe vesmíru to nemôže odporučiť, dodal však že sanktuárium nestvoril on, preto je možné že exituje nejaký spôsob samovyrovnania. Poďakoval som sa mu za radu a pokračoval som v ceste ďalej do stredu tejto dimenzie. Tam ma čakala ďalšia záhada. Z temnoty začali vystupovať ďalšie cesty ktoré súbežne s tou mojou viedli do stredu. Najpodivnejšie bolo však to že po každej z nich som kráčal ja, alebo môj protejšok z iného sveta. Videl som tam kráčať lukostrelca, mága, paladina, zlodeja, lakomého obchodníka, tichého klerika, bojom ošľahaného barbara, a každý z nich mal moju tvár, viac či menej znetvorenú okolnosťami. Pozrel som sa vpravo na paladina a zakričal som na neho aké je to byť tým čím je. Vtej istej chvíli na mňa zakričal klerik zľava, a na neho ďalšie varianty mňa samého. Celou dimenziu zahrmela odpoveď:" To vieš aj ty, ty sám vieš čím si."

Po chvíli som sa priblížil k stredu, kde bolo ohromné svetlo - vošiel som dnu. Z ohromného množstva mojich variácií sme v tejto svetelnej sfére ostali len dvaja. Očakával som že sa tam stretnem so svojim zlým protejškom. Myslel som že to bude nejaký mocný mág svetla, avšak zcela oddaný zlu. Na moje prekvapenie som tam síce uvidel postavu v tmavej róbe, ale keď som ho stretol bližšie zistil som že je tiež nekromancer. Nebol síce oblečený v ťažkom kovovom brnení a nemal ľahký meč tak ako ja, ale stále to bol mág smrti. "Predstavoval som si ťa inak", povedali sme súčasne a prešli sme cez seba.

V tej chvíli som zistil že duchovia ktorý ma doteraz chránili odišli ale prišli nový iný. Moja zbroj zmizla a uvidel som, že ju má na sebe môj protejšok, zatiaľčo na mne sa objavila jeho biela róba. Bol čas ísť. Pred východom som ešte uvidel Horazonov protejšok, ktorý sa na mňa udivene díval ale než sa začal vypytovať vyšiel som bránou von.Neskôr ma do tohoto sveta nasledovali aj dvaja spolubojovníci, Frenzy a Erik aby sme aj tu bojovali s démonmi.

Teraz je tomu asi tak 5 mesiacov čo som sem dorazil. Využil som svoj pozorovací talent a trocha intrigánstva a podrobil som obyvateľov i pánov tohto sveta pár skúškam. Videl som tu mnoho zla. Niektoré som poznal aj zo svojho sveta, mnoho ale bolo tu pre mňa veľa nového. Moje pôvodné presvedčenie že tento svet už démoni ovládajú časom upadlo do zabudnutia. Napriek krutosti tohoto sveta som presvedčený, že má nádej a že môžme skúsiť bojovať s démonmi aj tu. Aj keď som musel začať v podstate od nuly podarilo sa mi oboznámiť sa s týmto svetom do takej miery že budem schopný viesť novopríchodzích bojovníkov z mojej dimezie.