Po menšom rozhodované som sa rozhodol pridať k stránke aj možnosť turnajových hier.Turnaje ako také budú vyhlasovať ktokoľvek, a zúčastniť sa ich môže každý, i nečlen klanu. Prípadné kritériá a pravidlá si určí vyhlasovateľ, avšak tie sa musia riadiť pravidlami klanu.

1. Turnaj sa ohlasuje minimálne 3 týždne dopredu.
2. Na férovosť hrania dohliada NPC - Rozhodca (viz. zoznam NPC), jeho držiteľom je nezúčastnená osoba.
3. Turnajové hry vždy zakladá Rozhodca.
4. Turnaj začína dňom kedy ohlasovateľ ukončí prihlasovanie postáv (kritériá ako pri prihlasovaní členov)
5. Vyhlasovateľ má právo zúčastniť sa turnaja ak spĺňa podmienky ktoré si určil.
6. Cenu určuje a vypláca vyhlasovateľ (môže sa jednať o predmet v Diable II alebo tiež o reálnu vec).
7. Turnaj sa musí ukončiť do roka odkedy začal, môže sa však začať jeho druhý ročník avšak až po trojmesačnej pauze.


Oznámenia o turnajoch zasielajte v textovej forme na xyz55@post.cz.Správa musí obsahovať klanové/xchatové meno a mail vyhlasovateľa a rozhodcu, jasné a stručné pravidlá turnaja a kritériá na prihlásenie Mala by tiež obsahovať predpokladaný dátum konania turnajových hier. Zoznam prihlásených spravuje vyhlasovateľ a v deň spustenia turnaja pošle zoznam účastníkov na moju mailovú adresu. Stránku s priebežnými výsledkami turnaja spravuje rozhodca.

Aktívne Turnaje:

Turnaj: V jednote je sila

Zadávateľ: Milady Aurora (The_Frenzy)
Rozhodca: (Kisant?)

Typ: Duely 2 vs 2

Ohlásené Turnaje:

Turnaj: Život za život

Zadávateľ: Highlord Mir
Rozhodca:
Mir

Typ: Kill