V klane môže každá vaša postava viesť nezávislú kariéru, v gilde ktorú si zvolí. V súčastnosti ešte neboli nijaké hodnosti udelené okrem štyroch najvyšších, ono každá hodnosť aj niečo obnáša - povinnosti i právomoci.

Okrem iného hodnosť vašej najlepšej postavy sa bude premietať aj v jeho avatare v pripravovaných členských profiloch. Zoznam všetkých avatarov spolu s kritériami k ich prideleniu je TU!

Nováčik

Túto výložku dostane každá postava pod level 35, a postavy ktoré ešte nezúčastnili* sa na nijakom queste. Pri online hrách na nich dávajú pozor Starší Členovia, ale o tom neskôr. Takáto postava sa môže pripojiť k rôznym akciám gild a sledovať ich činnosť, a zvoliť si tak svoju budúcu gildu.

Člen

Akonáhle postava dosiahne level 36 a zúčastní sa aspoň jedného questu dostane hviezdičku navyše. Takáto postava sa môže pridať ku gilde podľa svojej vôle.

Starší člen

Ak sa postava zúčastní na piatich questoch a bude mať level 50 môže jej byť udelená táto hodnosť. Každý Starší člen dáva pozor na nováčikov a pomáha im. Od klasického prevliekania cez questy až po ochraňovanie pred PK.

Poručík

Prvá dôstojnická hodnosť. Menujú ich kapitáni gild (prípadne Lordi), v jednej gilde môžu byť maximálne dvaja. K ich povinnostiam - zostavujú útočné tímy z členov gildy (ak neviete čo to znamená pozrite si seriál Brutálna Nikita, proste si vyberie zopár hráčov z gildy a udelí im bojové úlohy).

Kapitán

V gilde je najvyšším velitelom. Aby sa ním postava stala musí dosiahnuť minimálne level 65, nezávisle od splnených questov. Musí dávať bacha na svojich podriadených, či zostavujú tímy logicky, a tiež po založení hry sledujú plnenie questu.

Major

Je prvá nadgildová hodnosť. Udeluje sa naozaj zaslúženým členom od levelu 75 alebo počtom splnených questov* nad 20, ktorým už členstvo v gilde neprináša nič. Jakožto jedna z mála hodností má právo plniť online questy sólo. (Ostatné hodnosti to môžu len v skupine 2 a viac hráčov). Túto hodnosť dostane len bývalý dôstojník gildy (kapitán, poručík).

Lord -Lady

Rovnaké právomoci ako Major + možnosť založiť novú gildu podľa svojho gusta, a tiež možnosť tvoriť questy (ktoré však musí schváliť Najvyššia rada). Všetko však len podľa pravidiel klanu. Má tiež právomoc menovať a odvolávať dôstojníkov v tejto gilde (ale v inej nie). Minimálny level Lorda je 85.

Highlord - Milady

V tejto vetve klanu sú len piati. Spolu tvoria Najvyššiu radu klanu, rozhodujú o prijímaní nových členov, zadávajú questy, schvaľujú questy tvorené Lordmi a snažia sa udržať túto webstránku v chode. V praxi to znamená administráciu webu nutnú možnosť dohliadať na rozvoj klanu. Nie je to ani tak herná hodnosť, udeluje sa skôr hráčovi ako postave.

Duke

Je vodcom celého klanu. Volá sa Krumm a momentálne je na hernom odpočinku. Už v časoch Diabla I založil klan a riadil ho, takže treba povedať že momentálne mu treba len popriať skvelý austrálsky dôchodok. Z pozície hlavy klanu ho však nevykopnem, pravdu povediac zľahla sa po ňom zem.

Okrem predpokladov pre hodnosti je ešte zopár pravidiel:

1. Hráč nesmie povýšiť svoju postavu.
2. Hráč nesmie povýšiť postavu svojho priameho nadriadeného.
3. Povýšenia schvaľuje Najvyššia rada, ak sa prvé dve pravidlá neuplatnia.
4. Preskakovanie hodnosti nie je možné okrem povýšenia Poručík - Major, inak len v krajnom prípade.
5. Pokiaľ postava svojím konaním neúmyselne spôsobí smrť hardcore postavy, alebo znemožní splnenie questu je možná degradácia

*účasť na queste = postava sa vyskytla na queste a bojovala za klan
*splnený quest = postava splnila zásadnú časť questu - objavenie quest item, alebo NPC, zabitie questového nepriatela


Vysvetlivky k ostaným ikonám:

Členské Výložky

Žiak

Táto ikona reprezentuje post žiaka v klane. Ak sa do klanu prihlási postava s nízkym levelom automaticky je pridelená ku gilde slayerov, ale dostane túto začiatočnícku výložku.

Slayer

Túto výložku dostane každá postava ktorá sa pridá k rovnomennej gilde a spĺňa požiadavky na level (35) a hodnosť (Člen). Ich hlavnou Úlohou je likvidovať démonov.

Avenger

Prúslušník gildy avengerov. Likvidujú nepriateľkých PVP hráčov a tiež agresívnych PK, ktorý nemajú nič iné na práci.

Gatekeeper

Členovia klanu s možnosťou zakladania TCP-IP hier majú možnosť prihlásiť do tejto gildy postavu. Musí byť na čo najvyššom leveli a musí byť bezpodmienečne Champion a viac, a takýto hráč bude musieť prihlásiť do Svätyňe nový portál (viz Svätyňa).

Vyslanec

Ich úlohou je kontaktovať hráčov a infomovať ich o existencii klanu. Pri výbere však musia byť nanajvýš obozretný.

Relic Hunter

Lovci pokladov. Nosia so sebou výbavu ktorá zvyšuje šancu na nájdenie kvalitných predmetov a robia nájazdy na nepriateľov.

Slobodný Slayer

Každý slayer alebo avenger ktorý dosiahol dôstojníckej hodnosti Major má právo opustit gildu a bojovať s netvormi na vlastnú päsť. Keď tak však učiní vezme na seba bremeno všetkých ostatných gild klanu. Stane sa slayerom, avengerom, vyslancom i relic hunterom. Ak dosiahne hodnosti Lord získava právo založenia vlastnej gildy. (Nepatria sem členovia rady Higlordov)


Výložky iných nečlenských postáv a NPC

- Priateľ Klanu Kováč Klanu
- Neutrálna Postava - Nepriateľská Postava


Rating NPC postavy, alebo nepriateľského PK hráča, ktorí nemajú klanovú hodnosť. Najnižší je jedna Chipped Skull, najvyšší 3 Perfect skull. Ak teda nejaká postava dosiahne 3 PSkulls cena za jej ucho bude fakt stáť za to.